Coaching vs mentoring – Hvad er forskellen?

For at starte med selve betydningen af ordene, så betyder “coach” en træner og “mentor” er en slags professionel ven. Mentor var en person i græsk mytologi, der passede helten Odysseus’s søn når Odysseus var afsted i krig. Han gav sønnen gode råd og hjalp ham til succes i livet. Mentor var altså oprindeligt et navn, men er senere hen blevet brugt som begreb for en person, der vejleder og rådgiver som om han var en ven.

Udover at ordene betyder to forskellige ting, så sker der også forskellige ting i et coachingforløb og i et mentorforløb, selvom der er visse ting, der går igen i begge typer vejledning.
Der er tale om to forskellige tilgange til at hjælpe mennesker, som du kan blive klogere på her:

Hvad er coaching?

I coaching, er det en coach, der stiller dig relevante og opklarende spørgsmål. Coachens rolle er ikke at vejlede dig, men derimod at få dig til at reflektere over din tilværelse på en måde, som får dig til at finde svaret på dine problemer og overvinde dine forhindringer ved egen hjælp.
I coaching er det dig, der er ’eksperten’ og coachens rolle er egentlig at lede dig til dine egne svar. Coaching gør dig klogere på dig selv, hvilket leder til en større bevidsthed om, hvad der er godt og skidt for dig.

Hvad er mentoring?

Mentoring tilbyder faglig og personlig sparring. Også her vil du opleve at blive stillet en masse spørgsmål ligesom i coaching. Der er bare den forskel at i et mentoringforløb, får du erfaringsbaserede råd og vejledning fra din mentor. Mentoren har erfaring, som skal hjælpe dig med at træffe de rette valg, skabe motivation og gennem forslag vise dig en brugbar vej for dig.
Derudover er det også mentorens rolle at støtte dig og give dig tro på dig selv.

Sociale medier

Nyhedsbrev

×
Ring mig op
Menu