Få en mentor i København – eller på Skype

Hvad er en mentor?

Ordet ’mentor’ er kendt af mange. Men ikke desto mindre er det de færreste, som ved, hvad det egentlig indebærer.
En mentor er en person, som har erfaring på et givent område. Erfaring, som du kan drage nytte af, og som kan hjælpe dig i den situation, du står i. Formålet med at have en mentor er, at du får en erfaringsperson, du kan støtte dig op ad og lære af.

En mentor giver:

  • Vejledning
  • Støtte
  • Coaching
  • Konkrete råd

Hvorfor kan du bruge mig som mentor

Jeg har mange års erfaring indenfor både uddannelsessystemet og erhvervslivet samtidig med at jeg har erfaring fra mit eget liv og fra mit liv med at hjælpe andre, blandt andet gennem coaching i København, hvor jeg bor. Al denne erfaring betyder, at jeg kan hjælpe dig til at finde ud af hvad der skal til for at skabe klarhed og overblik over problemstillingerne i dit liv.
Der er mange ligheder mellem mit arbejde som coach og som mentor i København. For coaching og mentoring er to områder, der lapper ind over hinanden. Eksempelvis spiller spørgsmål fra mig til dig en stor rolle i begge forløbstyper. Men der er dog visse væsentlige forskelle.
Den helt store forskel på en coach og en mentor er, at en mentor indtager en erfaringsrolle. Det vil sige, at jeg, på baggrund af min erfaring indenfor diverse personlige eller arbejdsrelaterede udfordringer, kan hjælpe dig med din konkrete situation . Denne erfaring er grundlaget for arbejdet som mentor i København – eller på Skype.

Mentoring

Et mentorforløb indeholder samtaler, råd, vejledning, støtte og opmuntring.
Det kan være, at du har brug for mig til at hjælpe dig til at tage initiativ, til at skrive en ansøgning, til at forberede dig til en jobsamtale eller til at støtte dig i din generelle udvikling.
Jeg bruger forskellige anerkendte spørgeteknikker, der får dig til at reflektere over dit liv, så du eventuelt selv kan komme i gang med at være konstruktiv og foreslå nogle ting, du kan forestille dig, vil virke for dig. Går du i stå kommer jeg på banen og gennem inspiration og opmuntring baseret på min erfaring og viden hjælper jeg dig videre. Jeg foreslår dig forskellige muligheder, som vi sammen taler igennem og vi laver en plan for, hvad der skal ske.
Hovedformålet med mentoring er mental støtte. Derfor bidrager jeg med konkrete råd til, hvad jeg vurderer, du kan gøre for at hjælpe dig selv. Disse råd giver dig noget at støtte dig til at få gennemført, såfremt du synes, det er en god idé..
Du kan som nævnt benytte mig som din mentor i København inden for en lang række forskellige områder. Hvis du synes, det lyder som noget du kunne have glæde af, så kontakt mig med det samme og kom i gang med at lave de ændringer du drømmer om.

Sociale medier

Nyhedsbrev

×
Ring mig op
Menu